Canlı/çapraz/kadavra böbrek nakline başvurmak için merkezimize başvurduğunuzda ilk olarak koordinatörümüzle tanışacaksınız. Tetkikleriniz, uzman doktor değerlendirmeleri ve ekibimizle tanışmanız koordinatörümüz tarafından planlanacaktır. Hem alıcının hem de vericinin hastaneye gelirken aç olması ve nüfus cüzdanını getirmesi önerilir. Size ait bir başvuru dosyası oluşturalacak, hastalık öykünüz alınacak, resimleriniz çekilecek ve nefroloji doktoru için size randevu verilecektir. Nefroloji doktoru sizi görüp, fizik muayenenizi yaptıktan sonra mevcut tetkikleri değerlendiricek gerekirse ileri tetkik isteyecektir. Böbrek nakli içinmerkezimize geldiğinizde hazırlıkların tamamlanması genellikle bir hafta içinde gerçekleşmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) güvencesi olanlardan hiçbir ek ücret talep edilmeyecektir.

Alıcı ve verici için ortak tetkikler

 • Kan ve idrar tetkikleri
 • Akciğer grafisi
 • EKG
 • Meme USG/Mamografi ( Bayanlarda)
 • Batın USG
 • Alıcı-vericiye Doku Tipi tayini

Uzman doktor değerlendirmesi

 • Nefroloji
 • Kardiyoloji
 • Kadın Hastalıkları
 • Göğüs Hastalıkları
 • Üroloji
 • Psikiyatri

Donör(Verici) için ekstra tetkikler

 • 24 Saatlik idrar
 • Bilgisayarlı tomografi ile böbrek görüntüleme

Organ nakli cerrahı, nefrolog, pediyatrik nefrolog, doku tipleme laboratuvarı sorumlusu, anestezist ve gerekli diğer branş doktorlarından oluşan konseyde görüşülerek nakil için uygunluk değerlendirilir.
Canlı böbrek nakli için başvuran çiftler hemen nakil olabilmektedirler. Kadavradan böbrek nakli için başvuran hastaların Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi’ne (TODS) kaydı alınır. Ülkemizde kadavradan böbrek nakli için uzun yıllar beklemek gerekebilir. Kan grubu uyumsuzluğu yada cross uyumsuzluğu durumunda çiftler çapraz nakil (böbrek kardeşliği) için bilgilendirilir.