Kronik Böbrek Yetmezliğine Yol Açan Sebepler

Ülkemizde kronik böbrek hastalığı sıklığı % 15.7 olarak bildirilmektedir. Bu oran her 7 kişiden 1’inin değişik evrelerde kronik böbrek hastalığı olduğunu düşündürmektedir. Kronik böbrek hastalığına yol açan nedenin bilinmesi hastalığın son dönem böbrek hastalığına ilerleme sürecini yavaşlatmak amacıyla yapılacak olan tedavilere yön vermesi açısından oldukça önemlidir. Biyopsi sonuçları böbrek nakli sonrası kronik böbrek hastalığına yol açan sebebin nakil böbrekte tekrarlama olasılığı da net olarak ortaya koyar. Böylece nakil sonrası immunsupresif ilaç dozlarına karar verilmesini de sağlar.

Bu hastalara erken dönemde yapılacak böbrek biyopsileri kronik böbrek hastalığı nedenini ortaya çıkarabilir. Ancak geç dönemde yapılacak biyopsilerde ilişkili hastalıklara yönelik değişiklikler izlenemez ve çoğu kez sebebi bulunamaz. Bu nedenle görüntüleme yöntemlerinde küçüldüğü görülen böbreklere biyopsi yapılması önerilmez.
Ülkemizde hemodiyaliz tedavisi gören hastaların (türk nefroloji derneği 2015 verilerine göre) % 13.4’ünde kronik böbrek hastalığının sebebi bilinmemektedir. Yine bu grupta kronik böbrek hastalığı nedenlerine bakıldığında en sık üç neden arasında diyabet (%34.6), hipertansiyon (%26.9) ve nefritler (%5.9) yer alır. Diğer nedenler arasında kistik hastalıklar, damar hastalıkları, amiloidoz, vezikoüretral reflu (idrarın idrar torbasından geriye böbreklere doğru kaçışı) sayılabilir. Özellikle diyabeti ve hipertansiyonu olan hastaların belli aralıklarla böbrek tutulumu açısından taranması hastalığın erken dönemde belirlenmesi açısından büyük önem taşır.

 

Doç.Dr.Gülay Koçak
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları A.B.D./ Nefroloji B.D.

Search

+