Kronik Böbrek Yetmezliği

bobrek-yetmezligiKronik Böbrek Yetmezliği son derece sinsi seyreden bir hastalıktır.Çoğu kez hastalar hastalık ileri dönemde iken sağlık kurumuna müracaat ederler.

Bazen hastalığın belirtileri tesadüfen ortaya çıkar ve düzeltilmesi mümkün olmayan bir sağlık sorunu olarak yaşam boyu devam eder. Kronik Böbrek Yetmezliğinde böbrekler zararlı maddeleri dışarı atamadıkları için artık maddeler kanda birikerek birçok organ ve sistemi etkilerler.

Hastalığın erken tanısı ve tedavisi yapılarak bazı komplikasyonlar önlenebilir, ancak erken evrede tanı koyabilmek genellikle mümkün olamamakta ve bu nedenle hastanın tedavisi gecikmektedir. Günümüzde Kronik Böbrek Hastalığının erken evrede teşhisi için kullanılan basit testler vardır. Serum kreatinin düzeyinin  ölçümü,GFR (böbrek fonksiyonlarının)hesaplanması ve idrarda Albümin ölçümü yapılarak erken tanı konulabilir ve böbrek hasarı komplikasyonları önlenebilir.

Özellikle “Yüksek Risk Grubundaki Hastalara” erken teşhis için yapılan ölçümler böbrek hastalığı açısından önemlidir.

¢  DM (Şeker hastalığı)
¢  Hipertansiyon
¢  Obezite
¢  Metabolik sendrom
¢  >50 yaş

Bu faktörler hem böbrek hasarının ortaya çıkmasında  hem de hasarın ilerlemesinde etkindir.

Kronik Böbrek Yetmezliğinin Önlenmesi için;

¢  Egzersiz,
¢  Sağlıklı beslenme,
¢  Fazla kilodan kaçınmak,
¢  Sık ağrı kesici kullanmamak,
¢  Kan basıncını kontrol altında tutmak,
¢  40 yaşından sonra şeker ölçümü yaptırmak,
¢  Şeker hastalığı, tansiyon, ailede böbrek hastalığı varsa ve yaş 60’tan yüksek ise böbrekleri belirli aralıklarla kontrol ettirmek gereklidir.

 

Mine Uraz
Yüksek Hemşire
Organ ve Doku Nakli Koordinatörü
Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul

Search

+