Dünya Böbrek Günü

dunya-bobrek-gunuBöbrek yetmezliği; tüm dünyada en başta gelen sağlık sorunları arasındadır. Dünyada diyaliz tedavisi gören veya böbrek nakli yapılmış olan milyonlarca insan bulunmaktadır. Böbrek yetmezliğinin nedenleri arasında, en başlarda yer alan diyabet ve hipertansiyon giderek yaygınlaşmaktadır.

Böbrek hastalıklarında tanı koymada ve tedavi belirlemede geç kalınmaktadır. Erken evrelerde tanı konulması ve etkin tedavi yollarının iyi uygulanması, kronik böbrek hastalığını getiren primer hastalıkların seyrini yavaşlatmakta ve kronikleşmeye giden süreyi uzatmaktadır veya iyileştirebilmektedir. Ayrıca, diyabet ve hipertansiyonun erken teşhisi, iyi takibi ve tedavisi ile bunlara bağlı olarak gelişebilecek böbrek yetmezliğini bütünüyle önlemek de mümkündür.

Bu gerçekler ışığında böbrek hastalığı ile ilgili çözümlerin yalnızca hastalığın son döneminde uygulanan böbrek replasman tedavilerine dayalı olması yeterli değildir. Hastalığın önlenmesi için çalışmalar arttırılmalı, halkımız bu konuda eğitilip bilinçlendirilmelidir. Ayrıca organ bağışının önemi her fırsatta vurgulanıp, bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için duyarlı olmalıdır.

Uluslararası Nefroloji Birliği ISN ve Uluslararası Böbrek Vakıfları Federasyonu IFKF’in ortaklaşa düzenlediği ve böbrek sağlığına dair dünyanın en geniş kapsamlı organizasyonu olan “Dünya Böbrek Günü’nde, bu yıl “Böbrek Hastalıkları ve Çocuklar” teması ele alınıyor.

“Dünya Böbrek Günü”n de bizler de “HAYAT PAYLAŞTIKÇA GÜZEL OLACAKTIR” diyoruz ve tüm hastalarımıza da umutlu ve mutlu günler diliyoruz.

ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE BÖBREK NAKLİ KOORDİNATÖRÜ
Mine URAZ

Search

+