Prof. Dr. Barış AKİN

Nakil Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Barış AKİN Hakkında

Prof. Dr. Barış Akin 1972 yılında Ankara’da doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1995 yılında mezun olarak doktorluk lisansını alırken Amerika’ da doktorluk yapma hakkı tanıyan ECFMG Sertifikasını da aldı. Aynı yıl araştırma görevlisi olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda çalışmaya başladı. 1999 yılında altı ay Cerrahi Yoğun Bakım Konusunda çalışmak amacıyla University of Texas – Houston Medical School Genel Cerrahi Departmanında çalıştı.
2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Programını bitirerek Genel Cerrahi Uzmanı oldu. İki yıllık eğitim programı olan Ohio State Üniversitesi Organ Nakli Cerrahisi üst ihtisasını 2003 yılında tamamladı ve aynı zamanda Amerika’ da organ nakli cerrahı olarak çalışma hakkı tanıyan “American Society of Transplant Surgeons Transplantasyon Cerrahı Sertifikası” aldı.

Haziran 2003 tarihinden sonra çalışmalarını bir yıl daha Ohio State Üniversitesi’nde sürdürdü. Ohio’daki çalışmaları sırasında 600 vakadan fazla hemodiyaliz amaçlı damar yolu ameliyatı yaptı. Bu dönemde 250 böbrek nakli ve 280 laparoskopik böbrek çıkarılması ameliyatı yaptı. Aynı zamanda pankreas ve karaciğer nakli ameliyatları yaptı. Bu dönemde Pankreas adacık hücre nakli konusunda klinik öncesi çalışmalarda yardımcı araştırmacılık yaptı. Ohio State Üniversitesi’nde çalıştığı döneminde USA’ daki çeşitli kongrelerde sunum yaptı ve bilimsel dergilerde makaleleri yayınlandı. 2004 yılı Amerikan Transplant Kongresinde Genç Araştırmacı ödülünü aldı. 2004 yılında Türkiye’ye dönerek bir özel hastanede kurulan ilk organ nakli merkezlerinden birinde Pankreas ve Böbrek Nakli Programı direktörü olarak çalışmaya başladı.

Halen İstanbul’daki en aktif Böbrek – Pankreas nakli programını yönetmektedir. Aynı zamanda bir referans merkez olarak böbrek yetmezliği hastaları için hemodiyaliz amaçlı damar yolu programını yürütmektedir. Başlıca ilgilendiği konular donörden endoskopik teknikle böbrek çıkarılması, pankreas nakli ve damar yolu girişimleridir.

  • Böbrek Nakli
  • Pankreas Nakli
  • Retroperitonoskopik Verici Nefrektomisi
  • İmmunsupresyon