Böbrek Naklinde Yaş Sınırı Var Mıdır ?

Hayır yaş sınırı yoktur. Sağlık problemi olmadığı takdirde 70 yaş ve üzerindeki böbrek hastaları da nakil olabilir.

Canlıdan ve Kadavradan Böbrek Nakli Nasıl Yapılır ?

Canlıdan böbrek nakli size böbrek verecek bir yakınınız var ise birkaç haftalık bir hazırlık sonunda yakınınızdan alınan böbreğin size takılmasıyla yapılır. Kadavra böbrek nakli ise yoğun bakımda bulunan ve beyin ölümü gelişen kimselerden alınan organların nakli ile yapılır.

Böbrek Nakli Ne Kadar Başarılıdır ?

Canlıdan böbrek nakli sonrası birinci yıla gelindiğinde hastaların %95’i sağlıklı ve diyalizden uzak yaşamını sürdürür. Kadavra böbrek nakli sonrası bu oranlar %80-85 düzeylerindedir. Canlı böbrek nakli sonrası hastaların yarısı 25 yıla sağlıklı girerken kadavra böbrek nakilli hastaların yarısı 10 yıla diyalizden uzak ve sağlıklı girer.

Alıcının Riskleri Fazla Mıdır ?

Başarı oranları son yıllarda belirgin olarak artmuış olan böbrek nakli sebebiyle eskiden görülen enfeksiyon ve rejeksiyon gibi problemler çok nadir görülmektedir.

Hipertansiyon ve Diyabet Hastaları Nakil Olabilir Mi ?

Evet, özellikle şeker hastalarının nakil olmaması düşüncesi yanlıştır.

Kanser, Kalp, Nöroloji vs. Hastasıyım. Nakil Olabilir Miyim ?

Bu hastalıkları olan böbrek hastaları organ nakli merkezi ve ilgili uzman doktorlar arasında görüşüldükten sonra uygun bulunurlarsa nakil olabilirler.

İleri Yaştayım Listedeki Şansım Nedir ?

Kadavradan gelecek organın yaşlı olması durumunda genç bir hastaya nakledilmesi uygun olmayacaktır.Bu sebeple her yaş grubu için kadavra listesinde uygun organ bulunabilir.

Nakil Sonrası Çocuk Sahibi Olabilir Miyim ? Ne Kadar Süre Sonra ?

Nakil sonrası çocuk sahibi olmak mümkündür ancak bu doktor gözleminde dikkatli ve artan riskleri bilerek yapılmalıdır. Organ naklinden sonra, bir yıl boyunca hamile kalınmaması tavsiye edilir.

HCV(+) veya HBV(+) Hastasıyım Nakil Olabilir Miyim?

HCV(+) ve HBV(+) hastalarda böbrek nakli engel değildir.Yapılan incelemeler sonrasında belirgin karaciğer yetmezliği yok ise nakil yapılabilir.Biyopside kronik hepatit tespit edildiğinde ise önce tedavi arkadan nakil planlanır.

Şehir Dışında Yaşıyorum Vericimle Gelsem Hazırlıklarım Ne Kadar Sürer ?

Böbrek nakline hazırlık için verici ve alıcının detaylı değerlendirilmesi için 2-3 gün gerekmektedir. Hazırlık normal şartlarda bir haftadan fazla sürmemektedir.

Kimler Verici Olabilir ?

18 yaşını dolduran herkes verici olabilir. Verici olan kişinin eşi de bu konuda gönüllü olmalıdır.

Böbrek bağışlamak isteyen kişi dikkatli bir şekilde fizik muayene ve tetkikler ile değerlendirilir. Ancak sağlıklı olduğu belirlenen kimselerin böbrek bağışlaması uygundur.

Böbrek Naklinde Yaşlılık Sınırı Var Mıdır ?

Üst sınır 65 kabul edilse de kişinin sağlık durumu ve böbrek fonksiyonları değerlendirilerek bu sınır daha da yükselebilir. Örneğin, merkezimizde 71 yaşında sağlıklı olan bir baba oğluna böbrek vermiştir.

Böbreğini Veren Kişinin İleride Diyalize Girme Riski Artar Mı?

Düşünülenin aksine böbrek bağışlayan kişilerde böbrek yetmezliği gelişmesi riski artmaz. Bu durum 50 yıldır böbreğini bağışlamış olan yüz binlerce vericinin takibi sonucunda kesin olarak ortaya konmuştur. Canlı organ naklinde en önemli ana prensip; hiçbir sağlık problemi olmayan ve gönüllü olarak bir yakınına hayat kazandırmak için önemli bir fedakarlık yapan böbrek vericisinin zarar görmemesi üzerine kurulmuştur.

Kendimi Sağlıklı Hissediyorum, Böbreğimi Verebilir Miyim ?

Böbrek vericileri çok detaylı muayene ve tetkiklerle değerlendirilir. Bu değerlendirmeden her üç kişiden birinde böbrek bağışlaması onaylanmaz.

Kimler Böbrek Veremez ?

Hipertansiyonu ve diyabet hastalığı olan kimseler böbrek bağışlayamazlar. Bunun dışında verici olacak kişi detaylı değerlendirildikten sonra böbrek bağışlaması onaylanır.

Vericinin Riskleri Nelerdir ?

Düşünülenin aksine böbrek bağışlayan kişilerde böbrek yetmezliği gelişmesi riski artmaz. Canlı organ naklinde en önemli ana prensip; hiçbir sağlık problemi olmayan ve gönüllü olarak bir yakınına hayat kazandırmak için önemli bir fedakarlık yapan böbrek vericisinin zarar görmemesi üzerine kurulmuştur.

Hastama Böbreğimi Verdikten Ne Kadar Sonra Normal Hayatıma Geri Dönebilirim ?

Hastanemizde LAPOROSKOPİK ameliyat yöntemiyle böbrek çıkartılması yapıldığı için vericiler genellikle 2-3 gün içersinde eve dönebilir ve birkaç hafta içersinde normal aktivitelerini kazanırlar.

Tek Böbrekle Hayatımı İdame Ettirebilir Miyim ?

Organ nakli merkezinde uygun olarak değerlendirilen kişiler böbrek bağışladıktan sonra hayatlarında bir değişiklik olmadan yaşamlarını sürdürebilirler.

Ölen Kişilerden Organ Nakli Yapılabilir Mi?

Hayır.Yoğun bakımda beyin ölümü gelişmiş olan ancak kalbi halen atmakta olan yaşamla bağdaşmayan durumda nakil için organlar kullanılabilir.

Beyin Ölümü ile Bitkisel Hayat Arasındaki Fark Nedir ?

Beyin ölümü gerçekleşen bir kişide boyundan daha yukarıya kan akımı tamamen durmuş olur. Ancak yoğun bakımdaki müdahalelerle vücudun kan dolaşımının sağlandığı yaşamla bağdaşmayan bir durum söz konusudur.bitkisel hayatta ise beyin kan dolaşımı varken beyin fonksiyonlarını gösteremez.bu iki durum nöroloji doktoru tarafından kesin bir sakilde ayırt edilebilir.

Havuz Sistemi Nedir ?

Bir organ nakli merkezi organların kazanılmasından sorumlu olduğu kadavradan gelen böbreklerin bir tanesini kendi merkezinde listede bulunan hastaları için kullanırken diğer böbrek havuz sistemine yanı Ulusal bekleme listesine sunulur.Ulusal listeye sunulan böbrek bilgisayar programına göre listede ilk sırada çıkan hastaya nakledilmek üzere hastanın kayıtlı olduğu organ nakli merkezine gönderilir.