organ bağışı

Organ Bağışının Önemi

ulusal-organ-nakli

Organ Bağışının Önemi

İnsan organizmasının kusursuz bir biçimde çalışabilmesi için pek çok organın belli bir uyum içinde faaliyet göstermesi gerekir. Bu organların herhangi birinde fonksiyon bozukluğu olduğunda hastalıklar ortaya çıkar. Bu fonksiyon bozukluğu tedavi edilemez veya geri dönülemez boyutlara geldiğinde, artık yaşam için tehdit oluşmaya başlamış demektir ve fonksiyon kaybı ilerledikçe yaşam da giderek sonlanmaya başlar.

İşte bu aşamaya gelmiş bir insanın artık yaşamını sürdürebilmesi için yeni bir organa gereksinimi vardır. Söz konusu organ böbrek ise yaşamının geri kalanını diyaliz makinelerine mahkum olarak geçirmek zorunda kalırken, yetmezliği olan organ kalp veya karaciğer gibi organlardan biriyse insanın yaşamı ciddi bir tehdit altına girmiş demektir. Zamanında organ bulunamazsa bu hastaların hepsi ne yazık ki kaybedilirler.

Organ nakli bu hastaların sağlıklı yaşayabilmesi için bugün dünyadaki en başarılı tedavi şeklidir. Belki şimdilik ihtiyacınız yok, umarız olmazda… Ama hiç düşündünüz mü? Organ ihtiyacı olan kişi bu organı nereden temin ediyor ya da ihtiyacınız olursa siz nereden temin edeceksiniz?

Hangi Organların Nakli Yapılabiliyor?

Bugün dünyada kalp, akciğerler, bağırsaklar, pankreas, böbrekler, karaciğer, gibi majör organ nakilleri başarıyla yapılmaktadır. Ayrıca doku nakli grubunda kemik iliği, kornea, kemik ve tendon nakilleri de geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Ülkemizde majör organ nakilleri grubunda, kalp, karaciğer, pankreas ve böbrek nakilleri en yaygın ve başarıyla uygulanan transplantasyonlardır.

Takılacak Organlar Kimlerden Temin Edilir?

Bugün dünyada iki tip transplantasyon biçimi uygulanmaktadır.

*Canlı vericili transplantasyonlar

*Kadavra vericili transplantasyonlar

Birinci şekilde takılacak organ yaşamakta olan bir başka insandan alınır. Böbrek gibi çift organların biri , tek organların da bir parçası diğer bir kişiye takılmak üzere alınır. Tabiatıyla kalbin canlıdan nakli söz konusu olamaz. Organ bekleme listelerinin giderek kabarması ve ihtiyacı karşılayacak kadar organ bulunamaması birinci yöntemin, yani canlıdan nakillerin de tıp dünyasına girmesine neden olmuştur.

 Canlı organ naklinde en önemli ana prensip; hiçbir sağlık problemi olmayan ve gönüllü olarak bir yakınına hayat kazandırmak için önemli bir fedakarlık yapan böbrek vericisinin zarar görmemesi üzerine kurulmuştur. Vericinin muayene sonrası sağlık durumu iyi olarak değerlendirilirse ilk önce kan tetkikleri yapılır. Bu tetkiklerde bir sağlık problemi saptanmadığı takdirde üç boyutlu karın bilgisayarlı tomografisi ile böbreklerin yapısı ve damarlanması detaylı olarak değerlendirilir. Tüm bu tetkikler sonucunda vericinin sağlık durumunu etkileyecek hiç bir problemi bulunmadığı durumda canlı böbrek nakli uygulanabilir.

İkinci şekilde ise organları alınan kişi tıbben ölmüştür. Organ bağışı dediğimizde her şeyden önce ikinci tip organ nakillerini kastettiğimizi vurgulamamız gerek. Yani kadavradan ya da tıbben ölmüş kimselerden olan nakiller için ortaya atılmış bir kavramdır organ bağışı.

Nakil için uygun olan tüm organlar alınarak, ihtiyacı olan ve doku uyumu bulunan hastalara nakledilir. Kadavradan organ bağışlarının yaygınlaşması büyük önem taşımaktadır.

Böylelikle organlar birkaç ayda toprak olacağına yaşam savaşı veren hastalarda yaşayacaktır. Yaşam boyu kullandığımız bizi yaşatan organlarımızın, öldüğümüzde bambaşka hem de tanımadığımız insanları yaşatmak amacıyla kullanılması ve bu organlardan, bağışlayanların herhangi bir menfaatinin olmaması, kavram olarak gerçek bir bağış olduğu gibi aynı zamanda büyük bir insanlık örneğidir de.

Kadavradan organ alımı sırasında; cerrahi ekip titizlikle çalışmakta ve dikiş ile cilt kapatılarak kadavranın vücuduna saygı ile davranılmaktadır.

Organ bağışının dini yönden hiçbir sakıncası yoktur; Diyanet işleri başkanlığı da organ naklinin caiz olduğunu bildirmiştir.

Bu gerçekler ışığında, halkımız organ bağışı konusunda eğitilip bilinçlendirilmelidir. Ayrıca organ bağışının önemi her fırsatta vurgulanıp, bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için duyarlı olmalıdır.

Organ bağışları bir çok hastanede kabul edilmektedir. Hazırlanan formu iki tanık önünde doldurup imzalamak yeterlidir. Kararınızdan vazgeçme durumunda da kayıt yaptırdığınız merkeze bildirmeniz ve kartınızı iptal etmeniz mümkündür.

Yakınlarınızı kaybettiğinizde organlarının kullanılmasına izin vermeniz durumunda organ bekleyen binlerce hastamız yaşama şansına sahip olacaktır.

Bu davranışınız ile başkalarının hayatını kurtaracağınızı, onlara yeniden yaşam ışığı vereceğinizi unutmayınız!

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Search

+