Ayşe Sinangil

Yrd. Doç. Dr. Ayşe SİNANGİL

Nefroloji

Yrd. Doç. Dr. Ayşe SİNANGİL Hakkında

Adı Soyadı:                                          : DOÇ DR AYŞE SİNANGİL

 

Tıpta Yandal Uzmanlık 2008-2012  DİĞER ( KURUMLAR,HASTANELER VB.)

HASTANELER/İSTANBUL ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tez adı: Periton diyaliz hastalarında enfeksiyöz komplikasyonların sağkalıma etkisi  (2012) Tez Danışmanı:(ABDULKADİR ÜNSAL)

Tıpta Uzmanlık 2000-2004 DİĞER (KURUMLAR,HASTANELER VB.)

HASTANELER/İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Tez adı: Tip 1 diyabetes mellituslu hastalarda karotis intima-media kalınlığı ve bunun diğer parametreler ile ilişkisi  (2004) Tez Danışmanı:(ŞERİFE AYŞEN HELVACI)

Lisans

1993-1999

Görevler

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

Öğrenim Durumu

YARDIMCI DOÇENT İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ

2014              HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

 DOÇENT DOKTOR:            İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/İÇ

2017           HASTALIKLARI ANABİLİM DALI)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

  • FARMAKOGENOMİK VE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ DERNEĞİ, Üye  , 2016
  • ERA EDTA, Üye , 2011
  • TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ, Üye , 2011
  • TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ, Üye , 2011

Üniversite Dışı Deneyim

2012-2013    UZMAN             SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI DEVLET HASTANESİ, (Kamu)

2004-2008  BAŞASİSTAN   İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Hastane)