Böbrek Nakli

Böbrek nakli olacak hastalarda kardiyak performansın değerlendirilmesi çok önemlidir.
Merkezimize ilk geldiğinizde transplantasyon ekibimizdeki koordinatörler, organ nakli cerrahı ve nefroloji uzmanı ile tanışacaksınız. Detaylı bir şeklide hikayeniz ve fizik muayeneniz yapıldıktan sonra mevcut tetkikleriniz değerlendirilecek ve gerekli ileri tetkikler istenecek. Aynı zamanda kan grubu tayini, doku tipi tayini ve antikor düzeyi tayini tetkikleri yapılacak. Gerekli durumlarda böbrek hastalığı takibi yapan doktorunuz ile karşılıklı bilgi aktarımı gerçekleştirilir. Görüşmeye geldiğinizde özellikle canlı böbrek nakli konusundaki olanaklarınızı bize gelmeden önce değerlendirmenizi ve böbrek vermeyi düşünen yakınlarınızın da bu görüşmede bulunmasını özellikle öneriyoruz.

Canlı Böbrek Nakli

Canlı böbrek nakli olacak hastalar operasyon öncesi ekokardiyografi veya stres testi ile değerlendirilir .Canlı organ naklinde en önemli ana prensip hiçbir sağlık problemi olmayan ve gönüllü olarak bir yakınına hayat kazandırmak için önemli bir fedakarlık yapan böbrek vericisinin zarar görmemesi üzerine kurulmuştur.

Kadavra Böbrek Nakli

Kadavra böbrek bekleme listesindeki hastaların her yıl kardiolojik tetkiklerini yenilemeleri ve gerekli olursa bir kalp uzmanı gözetiminde olmaları uygundur. Kadavra listesinde bekleyen hastalar tüm sağlık problemlerini bize bildirmeli ve senede bir kez kontrole gelmelidir.
Size böbrek vermek isteyebilecek yakınınız var ise yine nefroloji uzmanı ve transplantasyon cerrahı tarafından detaylı şekilde değerlendirilecektir.

Kadavra böbrek organın hastanede bulunma zamanına göre operasyon zamanı planlanır ve hasta gece gündüz her an hastaneye yatış için çağırılabilir. Bu sebeple kadavra organ için bekleyen hastalar 24 saat kendilerine ulaşılacak bir telefon numarasına sahip olmalı ve her an hastaneye gelecek şekilde hazır olmalıdır. Kadavra böbreğin ideal şartlarda en fazla 24 saat içersinde takılması gerekir.

Böbrek Nakli Ameliyat

Ameliyatın ne zaman olacağı böbrek naklinin canlı ya da kadavra kaynaklı olmasına göre değişir. Canlı böbrek naklinde operasyon zamanlaması önceden belirlenir ve verici – alıcı bir gün öncesinde hastaneye yatırılır. Çağırılan hastalar ameliyat öncesi ağızdan hiçbir şey alınmaması gerektiğini hatırlamalıdırlar. Hastanın hazırlığı ile eş zamanlı olarak alıcıyla böbrek vericisi arasında crossmatch tetkiki yapılarak hızlı red durumu değerlendirilir. Red durumunun problem olmadığı belirlendikten sonra en kısa zamanda böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirilir.

Vericinin muayene sonrası sağlık durumu iyi olarak değerlendirilirse ilk önce hemogram, biyokimyasal ve serolojik kan tetkikleri yapılır. Bu tetkiklerde bir sağlık problemi saptanmadığı takdirde üç boyutlu karın bilgisayarlı tomografisi ile böbreklerin yapısı ve damarlanması detaylı olarak değerlendirilecektir. Aynı zamanda gerekli görülür ise bir kardiyolog ve göğüs hastalıkları uzmanı ve psikiatrist tarafından değerlendirilecektir. Tüm bu tetkikler sonucunda vericinin sağlık durumunu etkileyecek hiçbir problem bulunmadığı durumda canlı böbrek nakli uygulanabilir.

Böbrek alıcısı için yapılan tetkikler:

Böbrek nakli olacak kişiye nakil öncesi yapılan rutin kan ve görüntüleme tetkikleri birkaç gün içersinde tamalanır. Yakın zamanlı yapılmış ekokardiyografi gibi kardiyolojik tetkikleri değerlendirilir. Daha önce tüberküloz veya benzer bir enfeksiyon hastalığı bulunması, sık olarak enfeksiyona sebep olan böbrekler, polikistik böbrekler, hepatit B veya C bulunması gibi durumlarda ileri tetkikler istenebilir. Böbrek naklinden sonra herşeyin problemsiz gitmesi için mevut hastalıklar nakilden önce dikkatle değerlendirilmelidir.

Böbrek vericisi için yapılan tetkikler

Böbrek bağışlamak isteyen kişinin yaptığı hazırlıklar kan ve idrar tetkikleri, doku ve kross tetkikleri, uzman değerlendirmeleri ve son aşamada böbrek bilgisayarlı tomografisi ile yapılmaktadır. Böbrek veren kişi ilk olarak kan ve idrar tetkiklerini yaptırmaktadır. Tüm kan ve idrar tetkikleri bir gün içersinde sonuçlanmaktadır. İdrar tetkiki için 24 saat içerisinde yaptığınız idrarın tümünü toplamanız istenmektedir. Bu sebeple verici olan kişinin tetkik vermeden bir gün önce idrar biriktirmeye başlaması gerekmektedir. 24 saatlik idrar toplamak için temiz, boş, plastik su kabı alınız. Yaptığınız idrarın her damlasının toplanması, yapılacak testin sonucu açısından çok değerlidir. İdrar toplamaya; sabah normal olarak uyandığınız saatten itibaren başlayabilirsiniz. Uykudan kalktıktan sonraki ilk idrarınızı tuvalete boşaltınız. Tüm gün ve gece boyunca yaptığınız idrarları verilen kabın içine toplayınız ve ertesi gün sabah ilk idrarınızı da biriktirdiğiniz kaba yapınız. Ertesi günki ilk idrarı da toplama kabına ilave ettiğiniz zaman idrar toplama işleminiz sona erecektir.Toplanan idrarın hepsilaboratuvara teslim edilmelidir.

Bu tetkiklerin sonucuna göre sizi nefroloji uzmanı ve organ nakli cerrahı değerlendirecektir. Gerekli görülür ise verici olacak kişi kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirilmesi istenecektir. Ayrıca doku ve kros tetkikleri kan verildikten birkaç gün içersinde sonuçlandırılarak bu aşamada tamamlanacaktır. Sağlıklı olarak değerlendirilen verici kişi son olarak karın içersindeki tüm organların ve aynı zamanda böbreklerin detaylı olarak değerlendirildiği karın bilgisayarlı tomografisine sokulacaktır. Bu tetkikte böbreklerin büyüklüğü ve damarları detaylı olarak değerlendirildiği gibi karın içersinde muhtemel tüm anormallikler açısından bilgi edinilmektedir. Tetkikleri tamamlanan ve sağlıklı olarak değerlendirilen kişinin böbrek bağışlamasında sakınca bulunmaz. Tüm dünyada kabul gören standartlara göre bu kişinin böbreğini bağışlaması durmunun ileride kendisinin böbrek yetmezliğine girmesine sebep olabilecek bir ek risk oluşturmadığı belirtilir. Bu gerçek daha önce aynı tecrübeyi yaşamış binlerce vericiden alınan bilimsel sonuçlar ışığında tüm dünyada kabul edilmektedir.

Başka şehirlerde tetkiklerin bir kısmını tamamlamak isteyen hastalar için:

Başka şehirlerde yaşayan ve merkezimizde nakil olmak isteyen hastalar gelmeden önce telefon ederek koordinatörlerimizle görüşmelidirler. Bu hastalar ve verici olacak yakınlarının tetkiklerinin birinci aşamasını kendi şehirlerindeki sağlık kuruluşlarında yaptırabilirler. Bu sonuçları görerek ileri tetkiklerin yapılması konusunda onayımızı aldıktan sonra merkezimize gelebilirler. Bu tetkiklerin kendi şehirlerinde yapılması güç olacak ise merkezimize direkt gelebilirler. Bu tetkikler herhangi bir ek ücret alınmaksızın bir gün içersinde tamamlanmaktadır.

BÖBREK NAKLİNDE ALICI VE VERİCİ HAZIRLIK ŞEMASI
BİRİNCİ AŞAMA ALICI VE VERİCİ Hemogram HTC (Hematokrit)
BK (Lökosit)
Plt (Trombosit)
Kan Biyokimyası Total kolesterol
Trigliserid
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Açlık Kan Şekeri
BUN
Kreatinin
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
GGT
Alkalen fosfataz
Total Bilirubin
Total Protein
Albumin
Na (sodyum)
K (potasyum)
Cl (klor)
Ca (kalsiyum)
İyonize fosfor
Mg (Magnezyum)
Amilaz
Endokrinoloji laboratuarı Serbest T3,T4,Tsh
Gebelik Testi (Son bir ay içersinde)
PSA (50 yaş üzeri erkeklerde)
Kan Pıhtılaşma paneli Kanama zamanı
aPTT
PT
Seroloji Kan Gurubu
HBsAg
AntiHBs
Anti HBc-IgG
Anti HCV
RPR-VDRL
Anti-HIV 1/2
CMV IgG
Kardiyolojik tetkikler EKG (Elektrokrdiyografi)
Ekokardiyografi, stres testi
Radyoloji Akciğer grafisi
Mamografi (50 yaş üzeri kadınlarda)
VERİCİ 24 saatlik idrar tetkiki Tam İdrar Tahlili
Mikroalbuminuri
Total Protein
Kreatinin Klerensi
IKİNCİ AŞAMA ALICI VE VERİCİ Uzman doktor değerlendirimi (Merkezimizde yapılacaktır) Transplant Cerrahı
Nefrolog
Kardiyoloji
Psikiyatri
Göğüs Hastalıkları
Jinekoloji
Doku Labratuarı tetkikleri Doku grupları
CDC Kross match
Flow Kross match
SON AŞAMA VERİCİ Radyoloji Spiral CT Angio (Karın Bilgisayarlı Tomografisi)